Du er her: Produkter -> Baggrundsinformation
Kontakt    Sitemap   Juul-Svane.com
Produktbeskrivelse     Anvendelsessted     Brugervejledning     Baggrundsinformation     Indholdsbeskrivelse
 
 
Produkter > Baggrundsinformation

Hvad er enzymer?
Enzymer er proteiner, der produceres af levende mikroorganismer. Enzymer findes i hver eneste celle i levende væsener, hvor de udfører meget vigtige funktioner. De regulerer stofskiftet i cellerne, så næringsstoffer omdannes til energi og nyt cellemateriale. Desuden deltager enzymerne også i nedbrydningen af forskellige materialer. Det er denne funktion, der oftest udnyttes.
De mest kendte enzymer findes i menneskets fordøjelsessystem. Allerede når maden kommer ind i munden er der et enzym i vores spyt, der starter nedbrydningen af stivelse fra f.eks. brød, kartofler ris, pasta osv. Når så maden kommer ned i maven, er der en række andre enzymer, der tager fat på nedbrydningen. Nogle sørger for nedbrydning af fedt, nogle for proteiner og andre igen for den videre nedbrydning af stivelse, der allerede startede i munden.

Enzymer er katalysatorer:
Uden enzymer ville der ikke være liv på jorden, fordi alle processer ville foregå alt for langsomt.
Enzymer virker nemlig som katalysatorer - dvs. de deltager i og fremmer en proces/-reaktion uden selv at blive forbrugt. Når reaktionen er afsluttet frigøres enzymet og en ny reaktion kan be­gynde. Dette kan i princippet fortsætte i det uendelige, men i praksis har enzymer en begrænset levetid, og det er derfor nødvendigt at tilføre nye enzymer.

Enzymer er specifikke:
Enzymer er meget specifikke stoffer, der hver især kun kan katalysere én proces. Som det er beskrevet tidligere er det forskellige enzymer der nedbryder de forskellige typer af føde. Denne viden om de forskellige enzymers evne til at nedbryde forskellige emner udnyttes når det vælges hvilke enzymer der skal bruges i forskellige produkter.

Mikroorganismer og Enzymer i rengøringsprodukter:
Når man ønsker at bruge enzymer i rengøringsprodukter bruger man en metode hvor levende mikroorganismer, der er i stand til at producere specielle enzymer tilsættes produktet.
Ønsker man at lave et rengøringsprodukt, der er god til at fjerne lugt fra afløb, skal man finde mikroorganismer der producerer enzymer, der kan nedbryde de stoffer, der giver lugtene i afløb.
Når de rigtige mikroorganismer er fundet “dyrkes” de i store tanke, hvor de deler sig igen og igen og også begynder at producere enzymer.
Denne blanding af mikroorganismer og enzymer tilsættes rengøringsproduktet og tilføres via rengøringsproduktet nu til det sted, der ønskes gjort rent.
De enzymer, der allerede er dannet begynder at nedbryde de uønskede stoffer, der giver dårlig lugt, og mikroorganismerne begynder at formere sig og danner hele tiden nye enzymer, der kan holde processen med at nedbryde de uønskede stoffer i gang.
Mikroorganismerne lever altså af det organiske materiale, ved at spalte det med de enzymer de producerer. Når der ikke længere er mere af det organiske materiale tilstede som giver den dårlige lugt er der ikke mere føde til mikroorganismerne og de dør derfor, efter at have fuldført jobbet med at fjerne kilden til den dårlige lugt.

Mikroorganismer i rengøringsprodukter en del af et bæredygtigt miljø:
Mikroorganismer findes i alle biologiske systemer. De stammer altså fra naturlige systemer og når de nedbrydes vender de tilbage til naturen uden nogen skade på miljøet.

Mikroorganismer i Røg & Lugtfjerner:
Røg & Lugtfjerner er specielt udviklet til at fjerne dårlige lugte i dagligdagen, samt neutralisere den ubehagelige lugt af gammel tobak.
I udviklingen af produktet er der derfor valgt en type mikroorganismer, der er specialiserede i at danne enzymer, der kan nedbryde de specielle fedtstoffer og proteiner, der giver netop denne type problemer.

Mikroorganismer i Skaktrens og Multi Enzym Rengøring:
Daglig brug af affaldsskakter vil betyde, at der ned gennem skakten afsættes fedt, proteiner og andre stoffer fra affaldet. Disse stoffer vil afgive en ubehagelig lugt og give grobund for uønskede bakterier.
Det er meget besværligt at komme til at rengøre skakterne mellem etagerne. Derfor vil rengøringen ofte være mangelfuld og kun foretages i det område der kan nås fra skaktåbningen.
Lotus Skaktrens sprøjtes ind via skaktlugerne og fordeler sig i hele skaktkanalen. Her nedbrydes de uønskede stoffer og efterlader skakten uden dårlige lugte. Konceptet er nu også videreudviklet i nyt universal rengøringsprodukt: Multi Enzym Rengøring, som er velegnet til alle former for rengøring på hårde overflader.

Juul & Svane’s produkter indeholdende mikroorganismer anvendes hovedsaglig på det professionelle marked under navnet Lotus/Proren og bliver eksporteret til følgende lande: Norge, Sverige, Finland, England, Tyskland, Slovenien, Østrig, Schweiz, Frankrig, Holland, Belgien, Island, Tjekkiet, Spanien og Italien.

Alle produkterne er baseret på naturligt forekomne mikroorganismer/enzymer – findes overalt i naturen – er derfor ufarlige for mennesker, dyr og natur.

Figuren viser hvorledes vore rengøringsmidler virker:

Mikroorganismer tilsættes via rengøringsmidlerne disse danner / producerer enzymer som målrettet nedbryder snavs og andet organisk materiale. Herved opstår vand og kuldioxid omend i meget små mængder der ikke er mærkbart.

 
 
 
Grønnevej 12 - DK-2830 Virum - Denmark - Tlf. +45 3536 6000 - Fax +45 3536 6068 -
Til Forsiden